„Животът е с предимство“

„Животът е с предимство“

Уважаеми родители, отделете 10 минути и се запознайте с мултимедийната презентация на тема „Животът е с предимство” – част от Национална кампания  за ограничаване на транспортния травматизъм. Нека всеки е отговорен на пътя !