На 27.07.2022г. от 14.00 до 17.30 часа, в ОУ „Отец Паисий“ – Русе, ул. „Александровска“ №95 един учител и един непедагогически специалист ще се включат в обучение на тема: „Работа с Google сайт“.

Обучителна организация: Център за творческо обучение с лектор Силвия Стефанова.