Проект BG05M20P001-2.010-0001

"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

От 01.06.2021г. до 30.06.2021г.  педагогическият екип на ДГ "Русалка" участва в обучение по Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

на тема: "PR, маркетинг и реклама на образователните институции". Участие взеха 20 педагози.

От 25.06 до 27.06.2021г. включително в хотел "Палмс Бийч" - комплекс "Златни Пясъци" се проведе лекционната част, с лектор Светослав Маринов.