Проект BG05M20P001-2.010-0001

"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
От 16.11.2019г. до 30.11.2019г. педагогическият екип на ДГ "Русалка" участва в обучение по Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема: "Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата".
На 16.11 и на 17.11.2019г. в хотел "Плиска" - комплекс "Златни Пясъци" се проведе лекционната част, с лектор Геновева Георгиева.