Документи

Необходими документи и принадлежности при постъпване в детската градина:
-Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии;
-Изследване за чревни паразити;
-Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина;
-Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
-Медицинска бележка от лекар за липсата на контакт на детето със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване в детската градина.
При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни се представя изследване за чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца се представя отрицателен резултат за чревни паразити. При отсъствие на детето за повече от 10 дни се представя бележка от личния лекар.
За подробности може да прочетете - НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ