Детска градина „Русалка“

гр. Русе

План за изучаване на правилата  за движение по пътищата в ДГ“Русалка“ - Русе за учебната 2021 година