СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА
ДГ „РУСАЛКА“ – РУСЕ
М. ДЕКЕМВРИ 2016г.

1. Цветелин Г. Радулов – представител на родителите
2. Радомира Д. Кирева – представител на родителите
3. Марина Пл. Симеонова – представител на родителите
4. Цветелина И. Тренова – представител на родителите
5. Анна – Мария Йовчева – представител на финансиращия орган

Резервни членове:

1. Елена Димитрова – представител на финансиращия орган
2. Евгения С. Иванова – представител на родителите
3. Милкана Д. Ризова – представител на родителите
4. Анна А. Стоманякова – предсатвител на родителите
5. Венелина Н. Джелил – представител на родителите
Администратор на обществения съвет: П. Памукова – гл. учител
Директор на ДГ „Русалка“: Снежина Никова